L’Ouïe Gourmande #218 //Flatpocket//Giorgio Poi//Larry Gus//Yin Yin//Gary Gritness//Rita Mitsouko//